Nyomtatás
ADRA 1 százalékos rendelkező nyilatkozat

1%-os rendelkező nyilatkozat letöltése

enditnow09small.png

1%

 
...

Közösségfejlesztés

Az ADRA nemzetközi szervezet filozófiájában a közösségfejlesztés egy olyan tevékenységre mutat, mely egy adott életközösség (szomszédság, település, kistérség, megye, város, stb.) fejlesztését jelenti: az adott közösségekben élők cselekvőképes kezdeményezéseire irányul, azzal a céllal, hogy az ott élő emberek életminőségét javítsa, elősegítve az adott társadalomba való jobb szerepvállalást.

Az ADRA ezekben a közösségfejlesztési tevékenységekben a generátor szerepét vállalja fel, és az adott közösség problémáinak megoldásában nyújt segítséget, úgy, hogy a helyi közösséget is bevonja annak megoldásába.

Magyarországon az ADRA Hungary Alapítvány közösségfejlesztő tevékenysége az oktatás és a társadalmi esélyegyenlőség problémáját orvosolja, mely tevékenységek az ADRA nemzetközi szervezet porfoliójában is megtalálhatók.

A vidéki körzetekben dolgozó ADRA önkéntesek együtt működnek más civil szervezetekkel, önkormányzatokkal és intézményekkel a helyi közösség fejlődése érdekében: a települések civil szervezeteivel való szoros együttműködésben, egy-egy helyi probléma, pl. szegénység felszámolása érdekében.

Az ADRA együttműködése Magyarország Külügyminisztériumával  
Fejlesztés  |  2012  |    |   Galéria ↓

(Egy Közösségfejlesztési program áldásos megvalósítása)

Abban az örömben volt részünk, hogy 2012. januárjában a Külügyminisztériumnál nyert sikeres pályázat kapcsán az ADRA elkezdhette „Magyarságtudat gyermeknyelven” című projektjének megvalósítását. A projekt költségvetése közel 1.000.000,- Ft volt, célcsoportja pedig a salgótarjáni Arany János Általános Iskola valamint a beregszászi Zrínyi Ilona Középiskola diákjai voltak. A hazai szakmai vezető Végváriné Szekeres Ildikó pedagógus volt, aki a helyi gyülekezet tagja. Munkatársaival, az iskola pedagógusaival együtt nagyon sokat tettek a közös program sikeres megvalósulásáért.
A pályázat megvalósítása már januárban elkezdődött, video üzenetek készültek a beregszászi, és a salgótarjáni gyerekek közreműködésével. Mindannyian nagy izgalommal várták a márciusi találkozás időpontját. Március 12.-én egy 20 fős csapat érkezett Kárpátaljáról Salgótarjánba, ahol az Arany János Iskola gyermekei már várták őket. Kis Márta segítő szervezésében a helyi gyülekezet tagjai szeretettel fogadták a magyar ajkú diákokat.
A program szakmai napján március 13-án a fogadó iskolában közösen ünnepeltük meg a magyarság egyik legnagyobb nemzeti ünnepét. A  rendezvényen Salgótarján Város polgármestere Székyné dr. Sztrémi Melinda országgyűlési képviselő asszony,  Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úr valamint Babák László pv. ezredes úr tartott beszédet.  A gyerekek nagyon szépen felépített előadással, énekkel és versekkel elevenítették fel a történelmi múltat. Délután a szakmai foglalkozás és főként a játék ideje alatt alkalom nyílt arra, hogy a gyermekek megismerjék egymás gondolkodását, kultúráját, határon innen és túl. A fiatalok között barátságok alakultak ki, melyek segítik főként a határon túlról érkezőket az anyaországhoz való kötődésükben.
A szakmai program részeként fontos volt, hogy a gyermekek Budapestre is elutazhassanak. Hiába magyar anyanyelvűek a beregszászi diákok, de még nem láthatták az anyaország fővárosának nevezetességeit, kulturális és nemzeti kincseit. Az Országházban a kis küldöttséget Pánczél Károly képviselő úr fogadta, majd az ezt követő városnézés után a Belügyminisztérium támogatásaként ebédre invitáltuk őket. A gyerekek élményekkel és ajándékokkal telve tértek haza, ám az ADRA karitatív nyári táborába visszavárjuk őket.
A megvalósított program szakmai elvárása a határon túli és az anyaországban élő gyerekek külpolitikai közgondolkodásának elősegítése volt. Mindez a valóságban a baráti beszélgetések és a szeretetteljes támogatások által valósult meg. Nagyon sok szép emlékkel lettünk gazdagabbak, ugyanakkor a gyermekek számára is kézzelfoghatóvá vált, hogy valóban egy nyelvet beszélünk akkor is, ha más ország a szülőföldünk.
Áldásos programban volt részünk, mely segítségnyújtásra is lehetőséget adott, hiszen a gyermekek közül sokan hátrányos helyzetűek. Isten kegyelméből segíteni és támogatni tudjuk őket. Szeretnénk kifejezni hálánkat mindazoknak, akik hozzájárultak a projekt sikeres megvalósításához: Magyarország Külügyminisztériumának, a Magyar Villamos Műveknek az ukrajnai gyerekek útlevelének finanszírozásáért, a Belügyminisztériumnak a felajánlott ebédért és ajándékokért, a Reménység Evangelizációs Központnak a forgatásért és a kisfilmek elkészítéséért, a salgótarjáni gyülekezetnek valamint a Magyar Uniónak a projekt ideje alatt tanúsított támogatásáért. A projektről hírt adott a Kossuth Rádió Déli Krónikája, a Class FM, a Lánchíd Rádió, és az MTI. A határon túli sajtóban is olvashattak az ADRA programjáról.
 
Csergedi-Nagy Éva
Bakosné Zohán Tünde