Az ADRA együttmûködése Magyarország Külügyminisztériumával

 

Fejlesztés, 2012. May 15. 827

Az ADRA együttmûködése Magyarország Külügyminisztériumával

(Egy Közösségfejlesztési program áldásos megvalósítása)

Abban az örömben volt részünk, hogy 2012. januárjában a Külügyminisztériumnál nyert sikeres pályázat kapcsán az ADRA elkezdhette „Magyarságtudat gyermeknyelven” címû projektjének megvalósítását. A projekt költségvetése közel 1.000.000,- Ft volt, célcsoportja pedig a salgótarjáni Arany János Általános Iskola valamint a beregszászi Zrínyi Ilona Középiskola diákjai voltak. A hazai szakmai vezetõ Végváriné Szekeres Ildikópedagógus volt, aki a helyi gyülekezet tagja. Munkatársaival, az iskola pedagógusaival együtt nagyon sokat tettek a közös program sikeres megvalósulásáért.
A pályázat megvalósítása már januárban elkezdõdött, video üzenetek készültek a beregszászi, és a salgótarjáni gyerekek közremûködésével. Mindannyian nagy izgalommal várták a márciusi találkozás idõpontját. Március 12.-én egy 20 fõs csapat érkezett Kárpátaljáról Salgótarjánba, ahol az Arany János Iskola gyermekei már várták õket. Kis Mártasegítõ szervezésében a helyi gyülekezet tagjai szeretettel fogadták a magyar ajkú diákokat.
A program szakmai napján március 13-án a fogadó iskolában közösen ünnepeltük meg a magyarság egyik legnagyobb nemzeti ünnepét. A  rendezvényen Salgótarján Város polgármestereSzékyné dr. Sztrémi Melindaországgyûlési képviselõ asszony,  Demeter Zoltán országgyûlési képviselõ úrvalamint Babák László pv. ezredes úr tartott beszédet.  A gyerekek nagyon szépen felépített elõadással, énekkel és versekkel elevenítették fel a történelmi múltat. Délután a szakmai foglalkozás és fõként a játék ideje alatt alkalom nyílt arra, hogy a gyermekek megismerjék egymás gondolkodását, kultúráját, határon innen és túl. A fiatalok között barátságok alakultak ki, melyek segítik fõként a határon túlról érkezõket az anyaországhoz való kötõdésükben.
A szakmai program részeként fontos volt, hogy a gyermekek Budapestre is elutazhassanak. Hiába magyar anyanyelvûek a beregszászi diákok, de még nem láthatták az anyaország fõvárosának nevezetességeit, kulturális és nemzeti kincseit. Az Országházban a kis küldöttséget Pánczél Károly képviselõ úr fogadta, majd az ezt követõ városnézés után a Belügyminisztérium támogatásaként ebédre invitáltuk õket. A gyerekek élményekkel és ajándékokkal telve tértek haza, ám az ADRA karitatív nyári táborába visszavárjuk õket.
A megvalósított program szakmai elvárása a határon túli és az anyaországban élõ gyerekek külpolitikai közgondolkodásának elõsegítése volt. Mindez a valóságban a baráti beszélgetések és a szeretetteljes támogatások által valósult meg. Nagyon sok szép emlékkel lettünk gazdagabbak, ugyanakkor a gyermekek számára is kézzelfoghatóvá vált, hogy valóban egy nyelvet beszélünk akkor is, ha más ország a szülõföldünk.
Áldásos programban volt részünk, mely segítségnyújtásra is lehetõséget adott, hiszen a gyermekek közül sokan hátrányos helyzetûek. Isten kegyelmébõl segíteni és támogatni tudjuk õket. Szeretnénk kifejezni hálánkat mindazoknak, akik hozzájárultak a projekt sikeres megvalósításához: Magyarország Külügyminisztériumának, a Magyar Villamos Mûveknek az ukrajnai gyerekek útlevelének finanszírozásáért, a Belügyminisztériumnak a felajánlott ebédért és ajándékokért, a Reménység Evangelizációs Központnak a forgatásért és a kisfilmek elkészítéséért, a salgótarjáni gyülekezetnek valamint a Magyar Uniónak a projekt ideje alatt tanúsított támogatásáért. A projektrõl hírt adott a Kossuth Rádió Déli Krónikája, a Class FM, a Lánchíd Rádió, és az MTI. A határon túli sajtóban is olvashattak az ADRA programjáról.
 
Csergedi-Nagy Éva
Bakosné Zohán Tünde 

Keresés

Támogatás

Kapcsolódó hírek