Az ADRA együttmûködése Magyarország Külügyminisztériumával

 

Fejlesztés, 2012. May 15. 1025

Az ADRA együttmûködése Magyarország Külügyminisztériumával

(Egy Közösségfejlesztési program áldásos megvalósítása)

Abban az örömben volt részünk, hogy 2012. januárjában a Külügyminisztériumnál nyert sikeres pályázat kapcsán az ADRA elkezdhette „Magyarságtudat gyermeknyelven” címû projektjének megvalósítását. A projekt költségvetése közel 1.000.000,- Ft volt, célcsoportja pedig a salgótarjáni Arany János Általános Iskola valamint a beregszászi Zrínyi Ilona Középiskola diákjai voltak. A hazai szakmai vezetõ Végváriné Szekeres Ildikópedagógus volt, aki a helyi gyülekezet tagja. Munkatársaival, az iskola pedagógusaival együtt nagyon sokat tettek a közös program sikeres megvalósulásáért.
A pályázat megvalósítása már januárban elkezdõdött, video üzenetek készültek a beregszászi, és a salgótarjáni gyerekek közremûködésével. Mindannyian nagy izgalommal várták a márciusi találkozás idõpontját. Március 12.-én egy 20 fõs csapat érkezett Kárpátaljáról Salgótarjánba, ahol az Arany János Iskola gyermekei már várták õket. Kis Mártasegítõ szervezésében a helyi gyülekezet tagjai szeretettel fogadták a magyar ajkú diákokat.
A program szakmai napján március 13-án a fogadó iskolában közösen ünnepeltük meg a magyarság egyik legnagyobb nemzeti ünnepét. A  rendezvényen Salgótarján Város polgármestereSzékyné dr. Sztrémi Melindaországgyûlési képviselõ asszony,  Demeter Zoltán országgyûlési képviselõ úrvalamint Babák László pv. ezredes úr tartott beszédet.  A gyerekek nagyon szépen felépített elõadással, énekkel és versekkel elevenítették fel a történelmi múltat. Délután a szakmai foglalkozás és fõként a játék ideje alatt alkalom nyílt arra, hogy a gyermekek megismerjék egymás gondolkodását, kultúráját, határon innen és túl. A fiatalok között barátságok alakultak ki, melyek segítik fõként a határon túlról érkezõket az anyaországhoz való kötõdésükben.
A szakmai program részeként fontos volt, hogy a gyermekek Budapestre is elutazhassanak. Hiába magyar anyanyelvûek a beregszászi diákok, de még nem láthatták az anyaország fõvárosának nevezetességeit, kulturális és nemzeti kincseit. Az Országházban a kis küldöttséget Pánczél Károly képviselõ úr fogadta, majd az ezt követõ városnézés után a Belügyminisztérium támogatásaként ebédre invitáltuk õket. A gyerekek élményekkel és ajándékokkal telve tértek haza, ám az ADRA karitatív nyári táborába visszavárjuk õket.
A megvalósított program szakmai elvárása a határon túli és az anyaországban élõ gyerekek külpolitikai közgondolkodásának elõsegítése volt. Mindez a valóságban a baráti beszélgetések és a szeretetteljes támogatások által valósult meg. Nagyon sok szép emlékkel lettünk gazdagabbak, ugyanakkor a gyermekek számára is kézzelfoghatóvá vált, hogy valóban egy nyelvet beszélünk akkor is, ha más ország a szülõföldünk.
Áldásos programban volt részünk, mely segítségnyújtásra is lehetõséget adott, hiszen a gyermekek közül sokan hátrányos helyzetûek. Isten kegyelmébõl segíteni és támogatni tudjuk õket. Szeretnénk kifejezni hálánkat mindazoknak, akik hozzájárultak a projekt sikeres megvalósításához: Magyarország Külügyminisztériumának, a Magyar Villamos Mûveknek az ukrajnai gyerekek útlevelének finanszírozásáért, a Belügyminisztériumnak a felajánlott ebédért és ajándékokért, a Reménység Evangelizációs Központnak a forgatásért és a kisfilmek elkészítéséért, a salgótarjáni gyülekezetnek valamint a Magyar Uniónak a projekt ideje alatt tanúsított támogatásáért. A projektrõl hírt adott a Kossuth Rádió Déli Krónikája, a Class FM, a Lánchíd Rádió, és az MTI. A határon túli sajtóban is olvashattak az ADRA programjáról.
 
Csergedi-Nagy Éva
Bakosné Zohán Tünde 

Keresés

Támogatás

Kapcsolódó hírek

Fejlesztés

Látogatás Kárpátalján

2019. March 18.

Jövőbeni együttműködés előkészítése keretében az Alapítvány ügyvezető igazgatója látogatást tett Kárpátalján.

Végre elkészült!
2020. October 05.