Magyarságtudat gyermeknyelven - Pályázat

 

Fejlesztés, 2012. May 09. 1003

Magyarságtudat gyermeknyelven - Pályázat

 „A külpolitikai közgondolkodás elõsegítése” tárgyában

KÜM-2011-6

Ezzel a projekttel az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány szeretné elõsegíteni Magyarország külpolitikai stratégiájával összhangban az itthon elõ magyar gyerekek külpolitikai gondolkodását. A projekt lehetõvé teszi, a találkozást, hosszú távú kapcsolattartást, és barátságot a külföldön (Ukrajnában) kisebbségként élõ magyar gyerekekkel. Fontos a magyar azonosságtudat erõsítése.
 
Szeretnénk a salgótarjáni iskolások látókörét, és külpolitikai gondolkodását kiszélesíteni azáltal, hogy egy színes programtervezet segítségével erõsítjük magyarságtudatukat és összekötjük õket az Ukrajnában kisebbségben élõ magyar gyerekekkel. Így a program lehetõvé teszi, hogy e kapcsolattartás segítségével a magyarországi gyerekek hozzájáruljanak és erõsítsék az ukrajnai gyerekek magyar azonosságtudatát.
 
A program II. moduljában egy 20 fõs ukrán gyermekcsoportot utaztatunk Salgótarjánba, ahol a helyi általános iskola támogatásával játékok, programok keretében ismertetjük meg velük az Európai Integráció céljait és lehetõségeit, Magyarország Európa-politikáját, szomszédsági és regionális politikáját. A gyermeki értelemhez és érdeklõdéshez kapcsolódóan a program a külföldi gyermekcsoport vendéglátásán keresztül valósul meg. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek Budapestre is elutazhassanak. Hiszen még nem láthatták az anyaország fõvárosának nevezetességeit, kulturális és nemzeti kincseit. E program kiemelt része lenne az Országház meglátogatása. Ahol külön fogadtatás keretében tekinthetik meg a Szent Koronát.
 
A program szakmai napjára Demeter Zoltán országgyûlési képviselõt valamint Babák László pv. ezredest hívtuk meg elõadás, szakmai beszélgetés céljából. Az iskolások számára történetek és játékos elõadások kertében fontos mélységében és lényegében megragadni ezt a területet: magyarságtudatról gyermeknyelven szólni.A rendezvény tervezett idõpontja 2011. március 13-a. A magyarság egyik legfontosabb nemzeti ünnepe, március 15-e történelmi és kulturális hagyományának fényében szeretnénk identitásunkról közösen gondolkodni.
 
Az elõadókat arra kérjük, hogy munkásságukra alapozva és személyes tapasztalataik alapján a 10-18 éves gyermekek, fiatalok számára azt mutassák be
-         Mit jelent ma magyarnak lenni az Európai Unióban?
-         Mit jelent az EU szomszédságpolitikája?
-         Hogyan érvényesül a nemzeti egység a mai magyar politikában?
-         Mit jelent a sokszínû magyarság, melyek nemzetünk alapértékei?
-         Mit tesznek a politikusok, és mit kell tennie a közösségeknek Magyarország nemzetközi tekintélye érdekében?
-         Hogyan tart kapcsolatot ma Magyarország a határon túli magyarokkal?
-         Hogyan használhatják ki a hazai és a határon túli fiatalok ezeket a kapcsolatokat? (képzés, csereprogramok, határmenti együttmûködések, stb.)
-         Hogyan segíthetjük a határon túl élõ magyarokat?
-         Hogyan integrálhatjuk a határon túl élõ magyarok kulturális értékeit a nemzeti értékekbe?

-         Milyen gazdasági és tudományos (oktatási) együttmûködések valósulhatnak meg a határontúliakkal?

 

A projekt programhoz gyermekrajz kiállítás és versíró tevékenység is kapcsolódnak, amelyek – kreatív és mûvészeti tartalmukon túl – mérik az átadott információk célbajutását.