ADRA Akcióterv 2019.

 

Fejlesztés, Szerző:Sitkei Zoltán - 2019. January 17. 1273

ADRA Akcióterv 2019.

ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány

Akcióterv 2019

 

A 2019. év folyamán az Alapítvány tevékenységének iránya az innovatív fejlesztések irányába mozdul el. A korábbi sikeres programokat folytatva, országon belül és kívül egyaránt a felmerülő és kielégítetlen szükségletek felé helyeződik a hangsúly. Mindez a Stratégiai terv változást szolgáló céljai alapján olyan programok megvalósításával történik, melyek a humanitárius programokra vonatkozó ciklus szerint épülnek fel: szükségletek felmérése és kiértékelése, stratégiai tervezés, megvalósítás és nyomon követés, összegzés és értékelés. Mindez az alapvető felkészültség fenntartása és a források hatékony felhasználása mellett kell történjen.

Tervezett tevékenységek:

 

Fejlesztési programok bel- és külföldön - olyan hiánypótló programok kidolgozását és megvalósítását jelenti, melyek az adott közösség számára életminőségük valamilyen paraméterének javulását eredményezi olyan módon, hogy saját erőforrásaikat is fel tudják használni, az általunk nyújtott segítség képessé teszi őket a változtatásra. Így szeretnénk Kárpátalján intézmény-fejlesztési programot indítani az oktatás és egészségügy területén, valamint Magyarországon szociális intézmény-fejlesztési programokat a szakemberek képzésével, kiégésük megelőzésével, valamint az "Élet lehelete" oktatás-fejlesztési programmal, mellyel az újraélesztés technikáját fogjuk oktatási intézményekben megtanítani.

 

Segélyezési programok belföldön - önkénteseinket képzés útján támogatjuk majd, hogy képesek legyenek önállóan helyi szintű segélyezési programokat koordinálni a támogatások és források helyi szintű felkutatásával.

 

Vészhelyzetekben történő segítségnyújtás és készültség a beavatkozásra-  tovább erősítjük a hazai mentőszervezetekkel meglévő kapcsolatainkat és az Alapítvány Nemzeti Vészhelyzet-kezelési Terve alapján az esetlegesen bekövetkező katasztrófáknál első beavatkozóként, majd a helyreállítási munkákban is részt venni. A mentésben korábban szerzett tapasztalatot az ADRA világa felé is felajánljuk, mint olyan tudást, amely nemzetközi szinten is hasznos.

 

Együttműködés a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójával - továbbra is szeretnénk együtt munkálkodni az Egyház osztályaival, közös programok megvalósítása szintjén, illetve az Egyház által szervezett programok színvonalának emelésével.

Együttműködés a Hetednapi Adventista Egyház gyülekezeteivel - önkéntes képzési programunkkal támogatjuk a helyi kezdeményezéseket, szakmai hátteret biztosítunk a helyi munkának.

Hatékony együttműködés más ADRA irodákkal - szakmai és személyes kapcsolatokat kívánunk kialakítani és erősíteni a környező országok ADRA irodáival, közös tevékenységeket, projekteket végrehajtva. Ugyanakkor keressük a lehetőséget közös pályázati források kiaknázására is.

Magasabb szintű pénzügyi függetlenség és fenntarthatóság elérése-  pályázati forrásokat keresünk, illetve támogatóink körét kívánjuk bővíteni, mellyel az Alapítvány szervezeti függetlenségét erősítjük majd. Ugyanakkor az olyan rendezvények körét is bővítjük majd, mely a forrásteremtést szolgálja (pl.: jótékonysági koncertek, sportesemények). Továbbá erőteljesebb marketingtevékenységgel az Alapítvány ismertségét mozdítjuk elő szélesebb társadalmi szinten - programjaink hatékony kommunikálásával. 


 

Keresés

Támogatás

Kapcsolódó hírek

Fejlesztés

Látogatás Kárpátalján

2019. March 18.

Jövőbeni együttműködés előkészítése keretében az Alapítvány ügyvezető igazgatója látogatást tett Kárpátalján.

Drog prevenciós program
2005. September 22.