Nyomtatás
ADRA 1 százalékos rendelkező nyilatkozat

1%-os rendelkező nyilatkozat letöltése

enditnow09small.png

1%

 
...

Közösségfejlesztés

Az ADRA nemzetközi szervezet filozófiájában a közösségfejlesztés egy olyan tevékenységre mutat, mely egy adott életközösség (szomszédság, település, kistérség, megye, város, stb.) fejlesztését jelenti: az adott közösségekben élők cselekvőképes kezdeményezéseire irányul, azzal a céllal, hogy az ott élő emberek életminőségét javítsa, elősegítve az adott társadalomba való jobb szerepvállalást.

Az ADRA ezekben a közösségfejlesztési tevékenységekben a generátor szerepét vállalja fel, és az adott közösség problémáinak megoldásában nyújt segítséget, úgy, hogy a helyi közösséget is bevonja annak megoldásába.

Magyarországon az ADRA Hungary Alapítvány közösségfejlesztő tevékenysége az oktatás és a társadalmi esélyegyenlőség problémáját orvosolja, mely tevékenységek az ADRA nemzetközi szervezet porfoliójában is megtalálhatók.

A vidéki körzetekben dolgozó ADRA önkéntesek együtt működnek más civil szervezetekkel, önkormányzatokkal és intézményekkel a helyi közösség fejlődése érdekében: a települések civil szervezeteivel való szoros együttműködésben, egy-egy helyi probléma, pl. szegénység felszámolása érdekében.

ADRA nemzetközi újjáépítési projekt  
Fejlesztés  |  2009  |    |   Galéria ↓

 

Az idei nyírségi viharkár bekövetkezte után az ADRA Alapítvány folyamatosan megoldást keresett a leghatékonyabb segítségnyújtásra. Pályázat útján az Alapítvány 10 000 USD-t tudott lehívni az ADRA nemzetközi katasztrófa alapjából, amiből egy meghatározott településen jelentős helyreállítási munkálatokat lehetett elvégezni.
 
Az érintett 33 település közül egy rendkívül szegény település, Demecser-Borzsova tanya került az alapítvány látókörébe. A lakosok zömében munkanélküliek, hiszen a rendszerváltást követően a környéken működő gyárak, üzemek bezárásra kerültek, ezért a munkanélküliségi ráta igen magas. A településen található 139 ház tetőszerkezete közül 136 szenvedett komoly károkat.
 
A nemzetközi ADRA elvárásainak megfelelően a szociálisan leghátrányosabb helyzetben levő családok kerültek be a helyreállítási projektbe. A helyreállítási munkálatok elsőként azokban a háztartásokban kezdődtek el, ahol a károsultaknak semmi lehetősége nem volt a helyreállítási munkálatok megkezdésére. Mindezt jól illuszt­rálják a 2009. augusztus 10-én készült fotók. Ezen a napon jött létre az együttműködési szerződés az önkormányzattal, előzetes egyeztetések után. Jól látható, hogy az említett lakóingatlanokban a helyreállítási és kárenyhítési munkálatok a viharkár bekö­vetkeztét követő második hónap elteltével sem kezdődtek meg.
 
A projektben 11 lakóingatlan tetőszerkezetének helyreállítását támogatta az ADRA, együttműködve a helyi önkormányzattal. Az alapítvány munkatársai több ízben jártak a helyszínen a munkálatokat ellenőrizni, amelyek jó eredménnyel zárultak. A Szeretetszolgálat hálás azért a jó kapcsolatért, amely a helyi önkormányzattal alakult ki.
A program hivatalos keretek között 2009. november 5-én sikeresen lezárult.