Alapelveink

 

1. A hátrányos helyzetűek, szegények, társadalom perifériájára került rétegek támogatása, esélyegyenlőségnek biztosítása, valamint a katasztrófák áldozatainak támogatása.. 

2. Egyensúly fenntartása azon források elosztásában, melyek biztosítják a segélyezési és fejlesztési tevékenységek életképes működését 

3. A magyar társadalom szegénységgel, etnikai kisebbséggel szembeni általános előítéleteinek ledöntése és olyan támogatás nyújtása az elesettek számára, mely harmóniában van az Alapítvány küldetésével. 

4. Olyan tervek és működési alapok kifejlesztése, mely nem csupán a gyors és rövidtávon elérhető szükségleteket elégít ki, de hosszú távú megoldást biztosít a szegénység enyhítésére. 

5. Más partnerszervezetekkel való együttműködés, mely választ keres az ember alapszükségleteinek kielégítésére (élelem, lakás, munkahely stb.) és az életminőség javítását tűzte ki célul. 

6.Az ADRA  és az ADRA International adta nemzetközi kommunikációs hálózatok és lehetőségek legszélesebb felhasználása a programok hatékony tervezése és megvalósítása érdekében. 

7. ADRA  Alapítvány céljainak, fejlesztési és segélyezési tevékenységeinek bemutatása, mind az egyházon belül és az egyházon kívül egyaránt. 

 

Hogy elérjük a célt, elkötelezettek vagyunk:

  • humanitárius és fejlesztési tevékenységek tervezésében és megvalósításában, mely által visszatükrözzük az Alapítvány alapértékeit
  • olyan közösségeket támogató, fejlesztési tevékenységek végzésében, melyeket az adott közösségekkel együttesen tervezünk és valósítunk meg Magyarországon, Közép-Kelet-Európában és más fejlődő országokban.
  • krízishelyzetekben vagy tartós szegénység esetén olyan hosszú távú fejlesztési megoldások kidolgozásában, mely a fenntartható fejlődésen alapul
  • humán erőforrások fejlesztésében, eü. ellátás javításában, kisvállalkozások fejlesztésében, oktatásban, mezőgazdaság fejlesztésében, menekültek támogatásában, katasztrófa felkészültségben és elhárításban, drog és HIV/AIDS prevencióban. Valamint a fent említett tevékenységek fenntartható fejlődésének biztosításában.
  • pártatlan partnerkapcsolatokra építő olyan hálózatok kiépítésében, amelyek fejlesztik a már meglévő természeti adottságokat és mindenszintű technikai, és szakmai tudást biztosítanak.
  • a társadalmi rétegek esélyegyenlőségének fenntartásában, különös hangsúlyt fektetve az ifjúsági felzárkóztatásra itthon és a határon túl.
  • a fenntartható fejlődés elősegítésében, a természeti erőforrások használatának terjesztésében, ökológiai kultúra fejlesztésében és az ezzel kapcsolatos nevelésben és oktatásban