Küldetésünk -Válasz az emberek szükségleteire-

 

Az Alapítvány célmeghatározása: "Szolgálva az emberiséget, hogy mindenki Isten eredeti szándékának megfelelően élhessen."

Az Alapítvány mottója: "Igazság. Együttérzés. Szeretet."

Az ADRA értékei: "Kapcsolódás, Bátorság. Könyörület."

 

"Válasz az emberek szükségleteire"

A küldetésnyilatkozat egy mély meggyőződésnek az eredménye, mely szerint az emberi élet felbecsülhetetlen érték. A küldetésünk, hogy hosszú távú megoldást adjunk a szegénység, enyhítésére. Ezek eléréséhez gyakorlati megoldásokat biztosítunk a hátrányos helyzetben lévőknek, megvalósítunk hatékony projekteket és programokat, melynek során másokat is bevonunk a cél eléréséhez.

Az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítványt  a Hetednapi Adventista Egyház hozta létre 1991-ben azzal a céllal, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi rétegeket felkarolja, támogassa.

Az ADRA  Alapitvány tagja az ADRA International világszéles hálózatának, mely jelenleg több mint 130 országban valósít meg közösségeket támogató programokat, katasztrófa helyzetben gyors segítséget nyújt. Mint egy nemzetközileg elismert, független humanitárius szervezet, az ADRA etnikai, politikai, vallási hovatartozást nem nézve tölti be hivatását. Ez az irányelv egy mély meggyőződésből fakad, mely szerint az emberi élet felbecsülhetetlen érték.

Az ADRA Alapítvány donorszervezetként kapcsolódik be a nemzetközi hálózatba. A Szervezet céljainak megfelelően olyan közfeladatokat lát el, melyről törvény vagy törvény felhatalmazás alapján más jogszabály szerint valamely állami szervezetnek vagy önkormányzatnak kell gondoskodnia:
 

  • Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, kórházak műszerezettségének fejlesztési támogatása
  • Gyermek és ifjúságvédelem
  • Nevelés, oktatás és képességfejlesztés támogatása
  • Szociális tevékenység
  • Katasztrófa, árvíz, földrengés és egyéb természeti vagy ember okozta csapások áldozatainak megsegítése
  • Hátrányos helyzetű nagycsaládosok támogatása