Küldetésünk -Válasz az emberek szükségleteire-

 

Az Alapítvány célmeghatározása: "Szolgálva az emberiséget, hogy mindenki Isten eredeti szándékának megfelelően élhessen."

Az Alapítvány mottója: "Igazság. Együttérzés. Szeretet."

Az ADRA értékei: "Kapcsolódás, Bátorság. Könyörület."

 

"Válasz az emberek szükségleteire"

A küldetésnyilatkozat egy mély meggyőződésnek az eredménye, mely szerint az emberi élet felbecsülhetetlen érték. A küldetésünk, hogy hosszú távú megoldást adjunk a szegénység, enyhítésére. Ezek eléréséhez gyakorlati megoldásokat biztosítunk a hátrányos helyzetben lévőknek, megvalósítunk hatékony projekteket és programokat, mely során másokat is bevonunk ennek a célnak az elérésébe.

Az ADRA – Adventista Fejlesztési és Segély Alapítványt (röviden ADRA  Alapitvány) a Hetednapi Adventista Egyház hozta létre 1991-ben azzal a céllal, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi rétegeket felkarolja, támogassa.

Az ADRA  Alapitvány tagja az ADRA International világszéles hálózatának, mely jelenleg 120 országban valósít meg közösségeket támogató programokat, katasztrófa helyzetben gyors segítséget nyújt. Mint egy nemzetközileg elismert, független humanitárius szervezet, az ADRA etnikai, politikai, vallási hovatartozást nem nézve tölti be hivatását. Ez az irányelv egy mély meggyőződésből fakad, mely szerint az emberi élet felbecsülhetetlen érték.

Magyarországon a szervezet, mint donor, mint megvalósító ország kapcsolódik be a nemzetközi hálózatba. Az Alapitvány céljainak megfelelően olyan közfeladatokat lát el, melyről törvény vagy törvény felhatalmazás alapján más jogszabály szerint valamely állami szervezetnek vagy önkormányzatnak kell gondoskodnia:
 

  • Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, kórházak műszerezettségének fejlesztési támogatása
  • Gyermek és ifjúságvédelem
  • Nevelés, oktatás és képességfejlesztés támogatása
  • Szociális tevékenység
  • Katasztrófa, árvíz, földrengés és egyéb természeti vagy ember okozta csapások áldozatainak megsegítése
  • Hátrányos helyzetű nagycsaládosok támogatása