Rólunk Kik vagyunk?

 

Az ADRA Alapítvány a Hetednapi Adventista Egyház világszéles humanitárius szervezete.

Az angol mozaikszó magyar jelentése: Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány. A nemzetközi szervezet jelenlegi formájában 1983 óta működik. A szervezet több mint 130 országban végez gazdaságfejlesztő programokat, egészségmegőrző és oktatási tevékenységeket. Mindezek mellett humanitárius és természeti katasztrófahelyzetekben is gyors segítséget nyújt. 

Az ADRA  Alapítvány országos hatáskörű, közhasznú szervezet, mely 1991. óta működik hazánkban, a nemzetközi ADRA humanitárius szervezet tagjaként. Céljaink és alapelveink összhangban vannak a nemzetközi szervezettel.

Látás:

egy igazságos és fenntartható világ építése, ahol az emberek elérhetik a jólét állapotát és a teljes életet, fizikai, pszichológiai és lelki szinten.

Küldetés:

a szervezet katalizátorként működik inspirálva, bevonva és bátorítva az embereket arra, hogy együttműködjenek a szegénység és az egyenlőtlenség leküzdésében, és kezeli a katasztrófák kockázatait és hatásait.

Önazonosság:

Az ADRA egy globálisan működő fejlesztési és humanitárius szervezet, mely bemutatja Isten szeretetét és együttérzését.

Értékek:
Kapcsolódás – Bátorság – Együttérzés

A kapcsolódásjelentése:

  • valóra váltani az ADRA látását és küldetését
  • világos elvárások egymás iránt: kölcsönös elszámoltathatóság
  • átláthatóság nyílt kommunikáción keresztül és a szervezet működésének megértése
  • lelki elkötelezettség és tudatosság

A bátorság jelentése:

  • gyors cselekvés; bizalomteljes kapcsolatok kiépítése, melyek lehetővé teszik a mindenki érdekében meghozott döntések végrehajtását.
  • innovatív változások bátor bevezetése egy szétszakadt világban.
  • kedvezményezettek, partnerek és alkalmazottak jogainak védelme és képviselete.

 

Az együttérzésjelentése:

  • azon emberekkel és közösségekkel szembeni szolidaritás, akiket látásunkon, küldetésünkön és önazonosságunkon keresztül szolgálunk.
  • alkalmazottainkkal történő együtt haladás.
  • valódi törődés egymással.

 

Lépjen kapcsolatba velünk! Legyen Ön is a partnerünk! 

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYUNK JOGOSULT A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
1 %-NAK KÖZCÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA. 
ADÓBEVALLÁSA KITÖLTÉSE KÖZBEN, KÉRJÜK, GONDOLJON ERRE! TÁMOGATOTTAINK NEVÉBEN IS KÖSZÖNJÜK!
ADÓSZÁMUNK: 19661414-1-42